Det holistiska livsstilshjulet-
En gratis mini e-bok
 
Fyll i din mejl så skickar vi den till dig!

Det holistiska livsstilshjulet symboliserar de 6 delar av vår hälsa som vi anser mest betydelsefulla.

 

Vår intention med den här e-boken är att vägleda dig inom varje del, inspirera, hjälpa dig att reflektera men också ge dig konkreta tips för hur du själv kan börja utforska din hälsa inom varje del.