Att sätta intentioner

Det här året har varit ett speciellt år för oss alla och för oss så har det känts väldigt skönt och nödvändigt att se hösten som lite av ett nytt år där vi får möjlighet att styra om våra kompasser, reflektera över vad som är viktigt för oss och varför vi jobbar mot våra mål.


Här är intentioner helt avgörande, att sätta intentioner gör att vi håller oss motiverade och inspirerade att fortsätta framåt, med full klarhet om varför vi vill dit vi vill!

Så här kommer en lite guide till er som vill jobba mer med intentioner!Vad är en intention?


• En vägledande kompass för hur du vill leva ditt liv.


• Intentioner ger dig drivkraften du behöver för att nå dina mål.


• Intentioner är en bro som symboliserar var du är och vart du vill.


• En intention håller dig fokuserad och motiverad.


• När du sätter en intention så jobbar du mot din framtid samtidigt som du är medveten och närvarande under resans gång.


En intention är kopplad till ditt autentiska jag - Dina intentioner är direkt kopplade till dina personliga värderingar, vad är riktigt viktigt för dig?


En intention har fokus på känslan - En intention är en affirmation om hur du vill känna dig, det är ett beslut du tar baserat på hur du vill må och känna dig i framtiden. Att sätta en intention kan jämföras med att måla en tavla på ditt idealiska liv.


En intention handlar om resan inte slutmålet - Du "når" aldrig en intention, intentionen är till för att guida dig, oavsett vilka mål du når. En intention skiftar ständigt beroende på vad som händer i ditt liv.


INTENTIONER SOM ETT VERKTYG FÖR ATT NÅ DINA MÅL

Låt dina intentioner hålla dig motiverad och på rätt väg mot dina mål. Desto mer klarhet du har i varför du satt ett visst mål, desto mer fokuserad kan du vara på din personliga eller professionella utveckling.


Istället för att fundera på hur du vill att din relation ska vara, fundera på hur du vill att den ska få dig att känna.


Istället för att tänka på vad du vill uppnå i form av titlar eller yrkesroller, fundera på hur du vill känna dig när du utför ditt jobb.


Istället för att fundera på vart du vill bo, föreställ dig att du redan bor där, hur får det dig att känna?


JOBBA MED DAGLIGA INTENTIONER

• Att sätta en intention för dagen hjälper dig att rikta din energi och fokus åt rätt håll.

• Känn efter hur du mår och se över din dag, vad behöver du fokusera på? Vill du rikta din energi åt något speciellt?


Det kan vara något du vill vara, exempelvis

tacksam

närvarande

produktiv

fokuserad


Eller en känsla du vill sträva efter, exempelvis

inspirerad

stark

kärleksfull

modig

stolt