Varför du behöver ett varför - pusselbiten som kanske saknas i din hälsoresa

Var är du just nu i din hälsoresa? Har du något hälsobesvär som håller dig tillbaka eller är du bara nyfiken på hälsa och personlig utveckling? Oavsett var du är i din hälsoresa drivs du av något, och det här brukar vi kalla vårt varför. En inre sanning som du kanske är medveten, eller högst omedveten om.


Ditt varför är drivkraften bakom varför du gör det du gör. I det här fallet varför du tar hand om dig själv och din hälsa. Det är kärnan till din motivation och ditt syfte med att skapa en hälsosam livsstil.


Det är en självklarhet att det är viktigt att ta hand om sig själv och sin hälsa för att må bra. Att äta bra, sova, ha hälsosamma relationer, leva naturligt etc. Men varför gör vi det? Är det något vi vet att vi borde göra, eller något vi gör per automatik för att det är vad vi har lärt oss att vi borde göra? Eller kan det finnas en djupare sanning, ett djupare varför till viljan att leva hälsosamt? Såklart det gör det! Och det är när du hittat ditt varför som det börjar bli riktigt intressant!


I det här inlägget vill vi hjälpa dig hitta och definiera ditt varför. Att hitta sitt varför är en av de mest avgörande delarna i att skapa medvetenhet om sig själv och för att skapa en hälsosam och hållbar livsstil som är förankrad i kärlek till sig själv och sin sanning, inte någon annans sanning.

Fråga dig själv varför tills du inte kommer längre


Du kan göra det du gör för att det känns bra eller för att du mår bra utav det. Men det finns alltid mer till det när du frågar dig själv: varför? Tills du når ett annat djup, där svaren kommer ge dig motivation som är mer meningsfull och hållbar för din hälsa och utveckling.


Ett första steg i att hitta sitt varför är att helt enkelt fråga sig själv: varför, enkelt va? När du frågat dig själv varför, så frågar du ytterligare en gång varför, sen ännu en gång, och så fortsätter du så tills du inte kommer längre. Ju fler gånger du frågar dig själv varför, kommer du närmre och närmre din kärna, din sanning, ditt varför.


Exempelvis:

Jag har utmanat mig själv att göra någon form av yoga varje dag året ut.

Varför gör jag det?

För att jag vill utvecklas inom yoga och tycker att det är en rolig träningsform.

Varför vill jag det?

För att jag vill bli mer smidig och stark samtidigt som jag får bättre kontakt med mitt inre.

Varför vill jag det?

För att jag vill bygga upp min kropp och mitt sinne i ung ålder och förebygga sjukdom.

Varför vill jag det?

För att jag vill leva livet fullt ut, och genom att ha en smidig kropp och ett utvecklat inre kan jag leva utifrån min sanning och göra det jag vill göra.


eller


Jag lever en holistisk livsstil där jag ser till helheten.

Varför gör jag det?

För att jag vill ta hand om mig själv och må bra.

Varför vill jag det?

För att jag vill ha en stark kropp och ett utvecklat inre.

Varför vill jag det?

För att jag vill ha ork, för att orka med livet och allt vad det bjuder på. För att komma närmre mig själv hela tiden och för att bygga en kärleksfull relation till mig själv och mitt liv.


De svar vi slutligen får som kommer ur ett högre perspektiv gör att vi kan följa vår inre kompass med mer sanning och större klarhet. Något som gör att vi skapar bättre vanor som är förankrade i vår sanning, i vår själ.


Men var beredd på att du kan få svar som inte heller är förankrade i självkärlek eller hållbarhet. Det kan också vara så att svaren du får är baserade på att du ska leva upp till yttre ideal och förväntningar. Exempelvis hade de lika gärna kunnat vara så att jag vill yoga varje dag året ut för att få en "snygg kropp" och för att kunna visa upp mina kunskaper för andra. Alternativt att jag vill leva en holistisk livsstil för att jag har sett ett inspirerande konto på instagram göra det, och att jag vill leva som dem snarare än att skapa en livsstil som är anpassad efter mig. Isåfall kan det vara av värde att se över sina mönster och göra de justeringar som behövs för att leva mer utifrån din riktiga sanning och göra det du gör för din skull, inte för att leva upp till andras ideal eller förväntningar.


/Hannah